ARQUITECTURES VISCUDES

Una casa dins d’una altra casa

/ 2012

“La gent, les persones que habiten els edificis, segueixen sent, en el fons, els grans oblidats en l’arquitectura residencial.
Si més no, una casa és un habitatge, més la gent que l’habita i els objectes que guarda”.
Extret del llibre Casa Collage. Un assaig sobre l’arquitectura de la casa. Xavier Monteys

“Los recuerdos del mundo exterior no tendrán nunca la misma tonalidad que los recuerdos de la casa”.
Extret del llibre La poética del espacio. Capítol I. La casa. Gaston Bachelard

CriSJ_PF_01-entrada-mod

CriSJ_PF_09-sala

CriSJ_PF_02-menjador

CriSJ_PF_05-pissarra

CriSJ_PF_05-armari-e

CriSJ_PF_05b-nuestracasa-mod

CriSJ_PF_04-pati

Aquestes imatges formen part del projecte de fi de cicle de fotografia artística a l’EADT

Enllaç llibre ARQUITECTURES VISCUDES

ARQUITECTE Xavier Claramunt PROMOTOR I ARTISTA Manel Margalef PERSONES QUE HABITEN LA CASA Jose, Annalisa, Mattia i Pia